Testowa. Strona odświeża się z automatu co 60 sekund.

obraz jest odświeżany co 60 sek.

TRASAWARUNKIGrubość pokrywy śnieżnej
1czynna20-50 cm
2czynna20-50 cm
3nieczynna naturalny opad śniegu
4czynna20-50 cm

kamery online