Testowa. Strona odświeża się z automatu co 60 sekund.

obraz jest odświeżany co 60 sek.

TRASAWARUNKIGrubość pokrywy śnieżnej
1brak
2brak
3brak
4brak

kamery online