Zgodnie z wytycznymi:
1.    Zwiększyliśmy odległości między pracownikami (stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów)
2.    Podzieliśmy kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.
3.    Zapewniliśmy pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk wraz z instrukcją  właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
4.    Zapewniliśmy pracownikom środki do mycia i dezynfekcji powierzchni. Przeprowadziliśmy dezynfekcję, ściśle przestrzegamy zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Zapewniliśmy pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).  
5.    Zapewniliśmy kosze/pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic jednorazowych.
6.    Ograniczyliśmy korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników na raz.
7.    Zapewniliśmy płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym ogólnodostępnym miejscu, w którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, itp.).
8.    Zapewniliśmy w toaletach ogólnodostępnych dla klientów stały/ciągły dostęp do mydła w płynie oraz środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu co najmniej 60% wraz z instrukcją właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
9.    Przeprowadziliśmy i monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów).
10.    Zapewniliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe przypominające objawy COVID-19.

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
  3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.