Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.

2. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, którego używają.

4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać podczas jazdy kasków ochronnych.

5. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5 promila) lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z wyciągów oraz tras narciarskich.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH

1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu i poczekać na orczyk.

2. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).

3. Wyciąg Duży i Średni – orczyki są jednoosobowe, na wyciągu małym tylko za zgodą obsługi stacji można jechać w dwie osoby.

4. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.

5. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.

6. Orczyk należy spokojnie wypuścić w strefie wysiadania.

7. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny zgodnie z nakazanym kierunkiem.

8. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.

9. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii, złych warunków atmosferycznych lub innych przypadków.

10. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.

2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( białe strzałki na niebieskim tle) i innymi.

3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu naśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.

4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.

5. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa lub snowboardingu, a w szczególności:

  • Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
  • Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  • Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
  • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW PUNKTOWYCH I CZASOWYCH

1. Karnet czasowy uprawnia do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego przez okres ważności karnetu.

2. Z karnetu czasowego może korzystać wyłącznie jedna osoba.

3. Pracownicy stacji narciarskiej są uprawnieni do kontroli ważności karnetu oraz zasad korzystania z karnetu.

4. Karnety inne niż czasowe nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w okresie działania Stacji, zgodnie z ich treścią.

5. Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi.

6. Kaucja za kartę magnetyczna ważna jest tylko jeden sezon.

7. Za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy.

DZIAŁANIA RATOWNICZE NA STACJI

1. Działania ratownicze prowadzone są przez: Grupę Krynicką GOPR.

2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.

3. Telefony alarmowe:

601 100 300 – GOPR/TOPR
985 – GOPR
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

a) Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

b) Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.

2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.