Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci maja obowiązek zapoznania się z regulaminem

 1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera ze STACJĄ NARCIARSKĄ KAMIANNEJ – firma LEMUR PARK Małgorzata Adamska Anna Nalepa Piątkowa 169a, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343609419 umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Zajęcia odbywać się będą w różnych grupach zaawansowania, możliwe są przesunięcie w grupie wynikające z różnicy umiejętności.

Szkolenie startuje przy min 3 osobach, maksymalnie 6 osób.

GRUPY PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO:

 • GRUPA  „OD ZERA”
 • GRUPA „DZIECI JEŻDŻĄCE, POCZĄTKUJĄCE”
 • GRUPA „ DZIECI JEŻDŻĄCE ŚREDNIOZAAWANSOWANIE”
 1. Przy dokonywaniu zakupu usługi szkoleniowej należy zaznaczyć odpowiednią grupę szkoleniową dla kursanta.

Na tej podstawie w pierwszym dniu szkolenia kursanci będą przypisani do poszczególnych grup. Szkoła zastrzega sobie , że w trakcie trwania zajęć w pierwszym dniu instruktorzy wraz z koordynatorem szkoleń mogą weryfikować umiejętności i przenosić kursantów do właściwych wg poziomu zaawansowania grup.

 1. Szkolenie odbywa się 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:50 do 12:30 oraz od 13:30 do 16:00 (w zależności od wybranego pakietu)
 2. W trakcie godzin szkoleniowych instruktor ma prawo przekazać pod opiekę wychowawczyniom zmęczonego kursanta, aby pozostali uczestnicy mogli korzystać z zająć bez przerw.
 3. Możliwe jest dołączenie dzieci młodszych i starszych do grup szkoleniowych po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem wyszkolenia.
 4. Koszt kursu w zależności od wybranego pakietu. W cenie szkolenia nie jest uwzględniony koszt karnetu na wyciągi.
 5. Kurs obejmuje:
 • instruktaż, opiekę wykwalifikowanego instruktora
 • atrakcje w trakcie szkolenia (zabawy na stoku), poznawanie zasad bezpiecznej jazdy na stoku
 • dyplom ukończenia szkolenia, medal oraz słodki upominek
 • pamiątkowe fotografie ( wersje cyfrowe)
 1. Zajęcia odbywają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, instruktor będzie oczekiwał z grupą przez 5 minut w pobliżu wyznaczonego jako miejsce zbiórki, jeśli kursant nie dotrze do tego czasu instruktor może oddalić się z grupą w inne miejsce i nie ma obowiązku odbierania telefonów od spóźnialskich.
 2. W przypadku nie uczestnictwa w szkoleniu z przyczyn indywidualnych nie dokonujemy zwrotu kosztów za szkolenie.
 3. Instruktor w porozumieniu z koordynatorem ma prawo przerwać zajęcia z trudnymi warunkami pogodowymi.
 4. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu narciarskiego dziecka. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 5. W trakcie trwania lekcji zgodnie z nowym rozporządzeniem posiadanie kasku jest OBOWIAZKOWE do 16 roku życia instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.
 6. O zmianie grupy szkoleniowej w trakcie kolejnych dni kursu decyduje instruktor w porozumieniem z koordynatorem szkolenia oraz rodzicami.
 7. Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące szkoleń zgłaszane są bezpośrednio do koordynatora.
 8. Rodzice (opiekunowie) i dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci na stronie internetowej kamiannaski.pl, materiałach rek oraz na mediach społecznościowych Stacji KamiannaSKI oraz Miodnej Akademii
 9. Koordynatorem szkółki jest Magdalena Lorek.