Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych wszyscy klienci maja obowiązek zapoznania się z regulaminem

 1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera ze STACJĄ NARCIARSKĄ KAMIANNEJ – firma LEMUR PARK Małgorzata Adamska ul. Leśna 59, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343111369 umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Zajęcia odbywać się będą w różnych grupach zaawansowania, możliwe są przesunięcie w grupie wynikające z różnicy umiejętności.

Szkolenie startuje przy min 3 osobach.

GRUPY PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO:

 • GRUPA W WIEKU 5-7 LAT „OD ZERA” – MAX 3 DZIECI
 • GRUPA W WIEKU 5-7 LAT „DZIECI JEŻDŻĄCE, POCZĄTKUJĄCE” – MAX 6 DZECI
 • GRUPA W WIEKU 7-9 LAT „ DZIECI JEŻDŻĄCE ŚREDNIOZAAWANSOWANIE” – MAX 6 DZECI
 1. Przy dokonywaniu zakupu usługi szkoleniowej należy zaznaczyć odpowiednią grupę szkoleniową dla kursanta.

Na tej podstawie w pierwszym dniu szkolenia kursanci będą przypisani do poszczególnych grup. Szkoła zastrzega sobie , że w trakcie trwania zajęć w pierwszym dniu instruktorzy wraz z koordynatorem szkoleń mogą weryfikować umiejętności i przenosić kursantów do właściwych wg poziomu zaawansowania grup.

 1. Szkolenie odbywa się 6 dni w tygodniu w godzinach od 9:50 do 15:00 oraz od 9:50 do 12:30 (w zależności od wybranego pakietu) w tym ok. 30 minut przerwy na ciepły posiłek oraz ok. 30 minut na atrakcje (w ramach wybranego pakietu)
 2. W trakcie godzin szkoleniowych instruktor ma prawo przekazać pod opiekę wychowawczyniom zmęczonego kursanta, aby pozostali uczestnicy mogli korzystać z zająć bez przerw.
 3. Możliwe jest dołączenie dzieci młodszych i starszych do grup szkoleniowych po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem wyszkolenia.
 4. Koszt kursu w zależności od wybranego pakietu. W cenie szkolenia nie jest uwzględniony koszt karnetu na wyciągi.
 5. Kurs obejmuje:
 • instruktaż, opiekę wykwalifikowanego instruktora
 • ciepły posiłek w czasie przerwy ( w zależności od wybranego pakietu), opiekę wychowawczyni podczas posiłku oraz podczas koniecznych przerw higienicznych dla dziecka
 • atrakcje w trakcie szkolenia (zabawy na stoku), poznawanie zasad bezpiecznej jazdy na stoku
 • dyplom ukończenia szkolenia
 • pamiątkowe fotografie ( wersje cyfrowe)
 1. Zajęcia odbywają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, instruktor będzie oczekiwał z grupą przez 15 minut w pobliżu wyznaczonego jako miejsce zbiórki, jeśli kursant nie dotrze do tego czasu instruktor może oddalić się z grupą w inne miejsce i nie ma obowiązku odbierania telefonów od spóźnialskich.
 2. W przypadku nie uczestnictwa w szkoleniu z przyczyn indywidualnych nie dokonujemy zwrotu kosztów za szkolenie.
 3. Instruktor w porozumieniu z koordynatorem ma prawo przerwać zajęcia z trudnymi warunkami pogodowymi.
 4. Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu narciarskiego dziecka. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 5. W trakcie trwania lekcji zgodnie z nowym rozporządzeniem posiadanie kasku jest OBOWIAZKOWE do 14 roku życia instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.
 6. O zmianie grupy szkoleniowej w trakcie kolejnych dni kursu decyduje instruktor w porozumieniem z koordynatorem szkolenia oraz rodzicami.
 7. Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące szkoleń zgłaszane są bezpośrednio do koordynatora.